Heersende opinie is niet altijd de enig juiste

Gerrit Komrij betoogt in de krant van 4 november dat de Nederlandse samenleving een libertaire is. Eenieder, christen, jood of moslim, zal zich moeten aanpassen aan de heersende opvattingen met betrekking tot de moraal, onder meer met betrekking tot abortus en homohuwelijk. Geloven moet dan maar in de achterkamer, liefst met gordijnen dicht. Is dit dan vrijheid van geweten, meningsuiting en overtuiging? Ik kan het niet anders zien dan als een nieuwe politieke correctheid. Een samenleving die waarlijk de vrijheid en het vrije woord in haar vaandel heeft staan, hoedt zich ervoor de heersende opinie tot de enig juiste te verklaren en de overtuigingen van minderheden te marginaliseren in het publieke debat. De strijd tegen extremisme is een strijd tegen hen die de meningen van anderen niet dulden, niet een strijd tegen hen die er slechts een andere mening op na houden.

    • M.R. Poot