`Haat in Nederland neemt toe'

De onafhankelijk Arabischtalige krant As-Sabah meldde gisteren op zijn voorpagina dat de moord op Van Gogh de haat tegen de Marokkanen heeft doen oplaaien. Volgens de krant werden in Nederland anti-islamitische en anti-Marokkaanse demonstraties gehouden nadat bekend was gemaakt dat de dader van Marokkaanse afkomst was.

De moordaanslag op Theo van Gogh werd deze week prominent gebracht door Le Matin, de Marokkaanse krant die geldt als de officiële spreekbuis van de regering en het koninklijk huis. De krant schonk daarbij aandacht aan de mogelijke negatieve gevolgen voor de Marokkaanse gemeenschap in Nederland. Naast een portret van Van Gogh meldt de krant expliciet de Marokkaans-Nederlandse identiteit van de vermoedelijke dader en diens mogelijke betrokkenheid bij radicaal-islamitische kringen.

Sinds de extremistische terreuraanslagen van mei vorig jaar in Casablanca, waarbij twaalf kamikazeterroristen 33 slachtoffers maakten, zijn de Marokkaanse autoriteiten zeer actief betrokken bij de bestrijding van de islamitische terreur. Naar aanleiding van de aanslagen werden enkele duizenden arrestaties verricht en volgden ruim duizend veroordelingen. De geheime diensten verstevigden daarbij hun greep op de moskeeën. Een tweetal radicale moslimleiders werd tot langdurige gevangenisstraffen veroordeeld wegens de radicale inhoud van hun gebedsdiensten, tapes met radicale teksten werden verboden en de jacht op de zogenaamde garagemoskeeën werd geopend. De aanslagen in Madrid in maart dit jaar hebben bovendien de samenwerking tussen de Marokkaanse geheime diensten en hun Europese collega's versterkt.

,,Nederland stelt vragen bij zijn tolerantie'' zo kopt Le Matin boven het bericht over de aanslag op Van Gogh. Het Marokkaanse dagblad meldt daarbij dat in Nederland de vrees wordt uitgesproken dat de moord de verhoudingen met de Marokkaanse gemeenschap dreigt te verstoren. Ook wordt de oproep van de Nederlandse autoriteiten aangehaald dat de afkomst van de dader niet gebruikt moet worden om een complete gemeenschap te stigmatiseren. Abdou Menebhi, de voorzitter van de stedelijke Marokkaanse raad, spreekt in Le Matin evenwel zijn vrees uit voor mogelijke repercussies van de aanslag. ,,Iedereen is geschokt door de moord'', aldus Menebhi, ,,Maar afgezien daarvan vragen sommigen zich af of er nu een oorlog tegen de Marokkanen begint.''