Cohen pleit tevergeefs voor onderzoek

Er komt geen extern, onafhankelijk onderzoek naar de informatiepositie van de Amsterdamse `driehoek' (justitie, gemeente en politie) vóór de moord op Theo van Gogh, dinsdag.

De Amsterdamse burgemeester Cohen had daar gisteravond bij de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) tevergeefs voor gepleit.

Voor de gemeente is daarbij de vraag cruciaal of er informatie in Amsterdam ontbrak en of de moord door betere uitwisseling van infomatie voorkomen had kunnen worden. De beide ministers hebben dit onderzoek geweigerd. Dat bevestigen bronnen rondom het stadhuis.

Uiteindelijk is gisteravond besloten dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente Amsterdam gezamenlijk de informatievoorziening gaan onderzoeken. Volgens bronnen rondom het stadhuis is daartoe besloten omdat de ministeries het onderzoek in eigen hand willen houden. Burgemeester Cohen bevestigde vanochtend op een persconferentie dat hij niet wist dat de Nationale Recherche vorig jaar oktober al een inval had gedaan in de vijf panden waar dze week enkele verdachten werden opgepakt.

Woensdag al uitte Cohen openlijk zijn twijfel of de informatievoorziening in de periode daarvoor goed was verlopen.

Minister Remkes kwam naar aanleiding van de moord op Pim Fortuyn in aanvaring met de Tweede kamer over de manier waarop voorafgaand aan die moord de informatieuitwisseling had plaats gehad tussen Binnenlandse Zaken en het OM in Rotterdam. Dat gebeurde naar aanleiding van de conclusie van de toentertijd wél onafhankelijke commissie-Van der Haak, die stelde dat de overheid te laks was omgesprongen met het onderzoeken van de dreigingen tegen Pim Fortuyn. Remkes wilde deze conclusies niet onverkort overnemen, en verdedigde zijn voorganger op Binnenlandse Zaken De Vries (PvdA). De volledige Kamer nam het oordeel van Van den Haak in een motie over en wees wees Remkes er toen uitdrukkelijk op, de aanbevelingen uit het rapport Van der Haak, om onder meer de informatie-uitwisseling met de lokale driehoek te verbeteren.

    • Jos Verlaan
    • Tom Kreling