Chirac wil lagere rente in eurozone

De Franse president Chirac heeft vanmorgen openlijk gesuggereerd dat de rente in Europa omlaag moet, om de verzwakking van de dollar tegenover de euro te compenseren.

,,Ik ben een beetje bezorgd over de dalende tendens van de dollar. We moeten nadenken over de consequenties. Dat moeten we samen met de Europese Centrale Bank (ECB) doen'', zei Chirac tijdens een EU-top. De opmerking van de Franse president komt daags na de vergadering van de ECB in Frankfurt, waar de centrale bank liet weten de rente ongemoeid te laten op 2 procent. Bankpresident Trichet, de voormalige president van de Franse centrale bank, zei na afloop van de bijeenkomst dat de inflatievooruitzichten voor de eurozone `zorgwekkend' zijn. De laatste meting van de inflatie kwam op een gemiddelde van 2,5 procent voor de eurolanden. De ECB streeft officieel naar een inflatie van ten hoogste 2 procent. De opmerking van Trichet werd vanmorgen op de financiële markten beschouwd als een teken dat de ECB er toe zou kunnen overgaan de rentetarieven op te schroeven. Die verwachting droeg vanmorgen bij aan het verder aansterken van de euro tegenover de Amerikaanse dollar op de valutamarkt. De dollar bereikte een koers van bijna 1,29 dollar per euro. Dat is nog maar iets sterker dan het diepterecord van 1,2927 in februari. Op de valutamarkt greep gisteren de twijfel om zich heen na de verkiezingsoverwinning van de Amerikaanse president Bush. Met name de onzekerheid over het begrotingstekort van de Verenigde Staten dreigt de dollar te ondermijnen.

Veel waarde werd vanmorgen gehecht aan de vanmiddag te publiceren werkgelegenheidscijfers van de VS over de maand oktober. Die moeten meer informatie geven over de stand van de conjunctuur. Het huidige Amerikaanse begrotingsbeleid gaat er van uit dat de economische groei zodanig is, dat het begrotingstekort van ruim 4 procent van het bruto binnenlands product dan vanzelf wordt ingelopen.

De hoge olieprijs zet centrale banken wereldwijd voor een dilemma. Enerzijds wordt de economische groei gedrukt door duurdere energieprijzen, waardoor een renteverlaging noodzakelijk zou worden. Anderzijds wordt de inflatie door de hoge olieprijs aangewakkerd. Als die inflatie verder doorspijpelt in lonen en prijzen, zou dat juist een renteverhoging veroorzaken. Van de Amerikaanse centrale bank wordt door valutahandelaren verwacht dat die het tempo van de ingezette renteverhogingen zal verlagen. Ook dat werkt tegen de koers van de dollar.