Bush wil geen dialoog met Midden-Oosten

[...] De Amerikaanse verkiezingsuitslag bevestigt ook enkele langetermijnontwikkelingen die ernstige implicaties hebben voor de VS én voor het Midden-Oosten. In grote delen van het land lijken de Republikeinen onweerstaanbaar in opkomst. Zij bieden de Amerikanen een eenvoudige boodschap, die wordt gekenmerkt door minachting voor het landsbestuur, gecombineerd met fundamentalistische religieuze felheid, verpakt in een simplistisch, zelfvoldaan patriottisme dat de Verenigde Staten voorstelt als enerzijds het beste en het sterkste land ter wereld, en anderzijds – in strijd hiermee – een land dat door een menigte levensgevaarlijke vijanden wordt belaagd.

De evangelische christenen, die een belangrijk deel van Bush' machtsbasis uitmaken, beschouwen de Amerikaanse steun aan Israël als essentieel voor de vervulling van de bijbelse profetieën die naar zij hopen het armageddon zullen ontketenen. De invloedrijke evangelische prediker Pat Robertson heeft onlangs gewaarschuwd dat de geringste druk van Bush op Israël om een deel van Jeruzalem uit handen te geven, strijdig zou zijn met `Gods plan', en voldoende reden om met hem te breken. Tegen deze achtergrond heeft Bush de doelpalen van het Palestijns-Israëlische debat zo verplaatst dat het Likud-denken nu als gematigd geldt. Dat bleek wel uit de campagne van Kerry, die het beleid van de Israëlische premier Ariel Sharon van harte steunde. Maar de ondeugdelijkheid van die benadering is op een voor Kerry persoonlijk zeer teleurstellende manier duidelijk geworden [...]

Een hoge functionaris uit de entourage van de Franse president Jacques Chirac heeft op de avond van de verkiezingen tegen de New York Times gezegd dat ,,het meest urgente thema in het buitenlandse beleid, ongeacht wie er president wordt, de Israëlisch-Palestijnse crisis moet zijn''.

Vervolgens vroeg de functionaris: ,,Zal de Amerikaanse president besluiten om de dialoog te heropenen? [...] Dat verwachten wij van de nieuwe president. Dit is de oorzaak van een groot deel van de anti-westerse gevoelens in de wereld.''

Maar het is duidelijk dat de Verenigde Staten geen serieuze dialoog zullen beginnen. Nu al straalt de Israëlische regering het volste vertrouwen uit dat zij geen nieuwe Amerikaanse druk te verwachten heeft. De volgende vier jaar worden beslissend in dit conflict. Naar alle waarschijnlijkheid zullen wij beleven dat het concept van de twee staten de genadeslag krijgt door de realiteit die Israël ter plaatse creëert, gecombineerd met hevige escalatie [...].

(Ali Abunimah, Palestijns-Jordaanse politieke commentator, in de Libanese krant `The Daily Star')