Bush stuurt aan op enkele wijzigingen van kabinet

De deze week herkozen president George W. Bush heeft gisteren enkele ,,onvermijdelijke'' wijzigingen aangekondigd in zijn kabinet. Maar zijn beleid ten aanzien van Irak en de oorlog tegen de terreur blijft in grote mate onveranderd.

In zijn eerste persconferentie sinds zijn herverkiezing ging Bush ook in op zijn belastingplannen. Hij zei: ,,Ik heb kapitaal gekregen tijdens deze verkiezingen en ik ga het besteden aan hetgeen ik de mensen heb beloofd.''

Ook sprak Bush over zijn omstreden buitenlandse politieke beleid. ,,Er wordt in de wereld gedacht dat het bevorderen van vrije samenlevingen een verspilling van tijd is. Ik ken die kritiek. Maar bedenk u, ik ben naar Londen gegaan om te praten over onze visie op het gebied van de verspreiding van vrijheid in het gehele Midden-Oosten en ik begrijp heel goed dat het sommige mensen dwarszit en dat sommigen het dwaasheid vinden.'' Op welke wijze hij zijn beleid voor het Midden-Oosten wil voortzetten, zei Bush niet.

Bush deed geen concrete uitspraken over kabinetswijzigingen, maar hij zei wel dat ,,er enkele veranderingen zullen plaatshebben''. ,,Dat gebeurt in iedere regering'', aldus Bush.

Vermoed wordt dat Rumsfeld (Defensie), Powell (Buitenlandse Zaken) en Ashcroft (Justitie) op termijn zullen vertrekken.