Barroso heeft nieuwe EU-Commissie

De nieuwe Europese Commissie onder leiding van de Portugees José Manuel Barroso kan binnen enkele weken alsnog met haar werkzaamheden beginnen. Het Europees Parlement lijkt in meerderheid akkoord te gaan met de wijzigingen die Barroso in zijn oorspronkelijke voorstel heeft aangebracht. De Nederlandse kandidaat-commissaris Neelie Kroes, die was voorgedragen voor de post Mededinging, is in de schuifoperatie ongemoeid gelaten.

Barroso die vorige week met een veto van het Europees Parlement geconfronteerd dreigde te worden, heeft drie wijzigingen in zijn ploeg van 24 commissarissen aangebracht. De omstreden christen-democratische Italiaan Rocco Buttiglione, die de portefeuille Justitie zou bezetten, wordt vervangen door de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Franco Frattini.

De Letse Ingrida Udre heeft plaatsgemaakt voor haar landgenoot Andris Piebalgs. Hij komt niet op de voor haar gereserveerde post Belasting en Douane, maar zal zich met energie bezighouden. In het eerste voorstel van Barroso zou die taak toevallen aan de socialistische Hongaar László Kovacs. Deze is na kritiek uit het Parlement op zijn gebrekkige kennis van zaken overgeplaatst naar het directoraat belasting en douane.

Barroso maakte zijn voorstel gisteren kort na het begin van de top van Europese regeringsleiders in Brussel bekend. De hele dag was het wachten op de Italiaanse premier Berlusconi, die met een alternatieve kandidaat moest komen voor de in het Parlement in ongenade gevallen Buttiglione. Toen deze aan het eind van de middag de kandidatuur van Frattini officieel stelde, had Barroso zijn alternatieve voorstel rond. Op een persconferentie zei Barosso nu te rekenen op brede steun in het Parlement. [Vervolg COMMISSIE: pagina 4]

COMMISSIE

Steun europarlement

[Vervolg van pagina 1] Barrosso zei de beloofde ,,noodzakelijke en afdoende'' wijzigingen in zijn team te hebben aangebracht. De eerste reacties wijzen inderdaad op brede steun in het Europees Parlement. De socialisten die vorige week als één blok tegen de commissie dreigden te stemmen, zullen nu hun steun geven, heeft fractieleider Schultz laten doorschemeren. De fractie van de christen-democraten, de grootste in het parlement, was als één van de weinigen van het begin af aan al voor de door hun politieke geestverwant Barroso voorgestelde Commissie. Ook de liberalen, in grootte de derde fractie, hadden na de vervanging van Buttiglione geen bezwaren meer. In het wijzigingsvoorstel van Barroso is de `politieke pijn' over de drie partijen verdeeld.

In een verklaring laat de socialist Schulz weten nog wel moeite te hebben met de voordracht van Neelie Kroes voor de post mededinging. Volgens de linkse partijen in het Parlement dreigt de liberale Kroes als commissaris die moet oordelen over fusies en kartelvorming te vaak in botsing te komen met haar verleden in het bedrijfsleven. Barroso maakte gisteren nog eens duidelijk er het volste vertrouwen in te hebben dat Kroes voldoende maatregelen heeft getroffen om het verwijt van belangenverstrengeling te voorkomen. De Nederlandse premier Balkenende zei gisteren er vanuit te gaan dat Kroes ,,uitstekend kan functioneren'' op de post mededinging.

De verwachting is dat het Europees Parlement reeds volgende week hoorzittingen met de drie nieuwe kandidaten zal kunnen houden. Het europarlement kan dan op 17 november tijdens de plenaire zitting in Straatsburg over de nieuw voorgestelde Europese Commissie stemmen. Kort daarop kan het dagelijks bestuur van de Europese Unie onder leiding van Barroso dan alsnog aan de slag. Aanvankelijk had de Commissie op 1 november moeten beginnen.