`Adoptieouders niet ouder dan 46'

De uiterste leeftijdsgrens voor mensen die een kind uit het buitenland mogen adopteren, moet 46 jaar blijven. De beste kans op een geslaagde adoptie bestaat als een kind niet ouder dan zes jaar is. Dat staat in de evaluatie van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) onder leiding van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WODC.