Activiste hoeft dieren niet te oormerken

Dierenactivist Daphne Westerhof uit Amstelveen hoeft haar twee koeien, zeven varkens en twee schapen niet van de verplichte oormerken te voorzien. De Amsterdamse economische politierechter vindt dat Westerhof niet strafbaar is, omdat ze het wettelijk verbod op dierenmishandeling boven de Identificatie en registratieregeling (I&R) heeft gesteld. De rechter vindt de regeling van ,,een lagere rangorde'' dan de wet op het dierenwelzijn. ,,Verdachte heeft dus de juridisch zwaarste plicht het zwaarst laten wegen.''

Westerhof heeft de boerderij ,,Het Beloofde Varkensland'', waar ze gedumpte hangbuikzwijnen en vrijgekocht vee uit de bio-industrie heeft staan. Ze streed tweeënhalf jaar tegen de verplichte oormerken omdat dit de dieren volgens haar pijn doet en letsel toebrengt. Ze registreerde haar vee via portretten en foto's. Westerhof is opgetogen over de uitspraak. ,,Dit is een regelrechte doorbraak, die vergaande consequenties kan hebben. De rechter laat dierenwelzijn prevaleren boven de oormerkregeling.''

De Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders roept haar leden nu op de oormerken te vervangen door een chip, zoals de rechter in zijn vonnis suggereert. Een woordvoerder van het ministerie van Landbouw zegt in een reactie het vonnis te bestuderen: ,,De I&R-regeling is een afgeleide van Europese regelgeving en gaat naar ons weten boven een nationale wet.''