Yukos nadert bankroet

Aandeelhouders van het Russische olieconcern Yukos ondernemen stappen om schadevergoeding te krijgen van de Russische autoriteiten wegens de koersval van Yukos. De directie van Yukos zal de aandeelhouders volgende maand vragen of zij bereid zijn het bankroet aan te vragen dan wel het concern te liquideren. Yukos zegt na de jongste belastingaanslag van 7 miljard euro niet langer te kunnen overleven.

Volgens analisten zullen rechtbanken in Rusland, oog in oog met oppositie vanuit het Kremlin, aan Yukos geen bescherming geven als het concern het bankroet aanvraagt. De Russische autoriteiten zullen volgens hen doorgaan met hun plan om de belangrijkste onderdelen van Yukos te verkopen en nieuw belastingaanslagen op te leggen.

Tim Osborne, een directeur van Menetap, dat 60 procent van Yukos in handen heeft, zei vandaag tegen de Financial Times dat hij een aanklacht tegen de Russische regering heeft ingediend, zich daarbij beroepend op de Energy Charter, die ook door Rusland is ondertekend en bedoeld is om investeerders bescherming te bieden.

Volgens de Britse zakenkrant overwegen Zweedse beleggers inmiddels ook actie te ondernemen tegen Rusland. Ook zij zouden de Russische regering willen vervolgen wegens de koersval van Yukos. Ze wijzen erop dat het debacle rond Yukos de Russische integratie in de wereldeconomie dreigt te vertragen. Het aandeel van Yukos is sinds de aanval van het Kremlin op het olieconcern met 82 procent gekelderd. De directie van Yukos wil de buitengewone aandeelhoudersvergadering op 20 december houden.