Volkswagen betaalt veel te hoge prijs

Toen Volkswagen vorige maande Wolfgang Bernhard, de voormalige DaimlerChrysler-manager die bekend stond om zijn bezuinigingsdrift, in zijn bestuur benoemde, juichten de markten. Door een buitengewoon restrictieve overeenkomst met de vakbonden te ondertekenen heeft de Duitse autoproducent een groot deel van dit goede werk weer ongedaan gemaakt. De overeenkomst garandeert de arbeidsrust, maar tegen een zeer hoge prijs. In ruil voor een loonstop van twee jaar en nog wat extra arbeidsflexibiliteit, heeft Volkswagen zijn Duitse werknemers zeven jaar arbeidszekerheid geboden.

West-Duitsland, waar de arbeidskosten hardnekkig hoog blijven, is precies de plek waar Volkswagen banen had moeten schrappen. Het zal voor Bernhard heel moeilijk worden het kunststuk te herhalen dat hij vier jaar geleden bij Chrysler opvoerde. Juist nu sommige autoproducenten, zoals Daimler, de lonen verlagen en andere, zoals General Motors, zelfs in de werkgelegenheid snijden, moet Volkswagen nodig concurrerender worden. Deze overeenkomst slaagt er niet in die doelstelling te bereiken en kan de kloof tussen Volkswagen en zijn concurrenten zelfs verbreden.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Marianne Brun-Rovet