Utrechts college in gevaar door plan stationsgebied

De politieke spanning over de vernieuwing van het stationsgebied in Utrecht is zo hoog opgelopen, dat de positie van het college in gevaar komt. Oorzaak zijn verschillen van mening binnen de coalitie van Leefbaar Utrecht (LU), PvdA, VVD en CDA. Grootste struikelblok is de overeenkomst die verantwoordelijk wethouder W. Lenting (LU) wil sluiten met eigenaar Cório van winkelcentrum Hoog Catharijne. Cório wil in ruil voor medewerking het alleenrecht krijgen op het nog te bouwen winkelcentrum in Vinex-locatie Leidsche Rijn. Op LU na vrezen de collegepartijen dat Cório na verwerving van deze rechten, de inbreng in het stationsplan laat versloffen. Mocht het raadsdebat de partijen vandaag niet tot elkaar brengen, dan dreigen de plannen met het stationsgebied, sinds de presentatie van de eerste versie in 1989, voor de derde keer in het slop te raken.