The Washington Post

`Een nieuwe termijn is een nieuwe kans om het hele volk de hand te reiken,' zei Bush; we hopen dat hij daar ook werk van maakt. We zouden ook graag hebben gehoord dat Bush een handreiking deed tot buiten ons land. Hij heeft niet alleen te maken met een verdeeld land, maar ook met een wereld waarin tal van leiders, en een groot deel van de bevolking van andere democratieën, vurig hoopten op zijn nederlaag. Een nieuwe termijn biedt hem de gelegenheid zijn bondgenoten te laten zien dat hij bereid is rekening te houden met hun opvattingen over kwesties als de klimaatverandering en de beheersing van de verspreiding van kernwapens. Ook op dit punt is respect niet hetzelfde als onderdanigheid; als Bush eerbied toont voor de wereldopinie zal hem dat helpen bij de verwezenlijking van zijn ambitieuze doelstellingen in het Midden-Oosten en daarbuiten.[...]