The New York Times

President George W. Bush heeft alle spoken van het bewind van zijn vader, dat maar één ambtstermijn heeft geduurd, verdreven. Hij is dinsdagavond met een solide overwinning herkozen. Het land blijft verdeeld, dat spreekt. [...] Bush heeft twee mogelijkheden: hij kan vier jaar op dezelfde voet doorgaan of hij kan denken om zijn plaats in de geschiedenis. Gisteren bood hij enige hoop dat hij de meer verheven weg zal inslaan. ,,Een nieuwe ambtstermijn is een nieuwe gelegenheid om ons open te stellen voor heel de natie'', zei hij tegen de mensen die op Kerry hadden gestemd. De ervaring wijst uit dat dit soort bekeringen van korte duur zijn. Vice-president Dick Cheney heeft laten weten dat toen Bush vier jaar geleden minder kiezersstemmen kreeg dan zijn tegenstander, en zijn positie een streven naar consensus leek te vereisen, functionarissen van het Witte Huis ,,ongeveer een halve minuut'' over een compromis, een middenkoers hebben gedacht, alvorens hun oude partijagenda weer stevig onder de arm te klemmen en voorwaarts te stormen. In zijn speech van gisteren benadrukte Cheney het mandaat van de president. Gezien Cheneys optreden tijdens Bush' eerste ambtstermijn moet je maar liever niet denken aan wat hij nu in gedachten zou kunnen hebben.