Subsidiebesteding gemeente Eindhoven

Het artikel `EU-geld voor arme wijk naar theater' (NRC Handelsblad, 27 oktober), wekt de suggestie dat Eindhoven ten koste van achterstandswijken subsidie heeft gegeven aan de stadsschouwburg en het muziekcentrum. Er wordt ten onrechte van uitgegaan dat de EFRO-subsidies, waarover hier wordt gesproken, aan projecten in achterstandswijken moeten worden besteed. Een misvatting.

De EFRO-subsidies zijn bedoeld om een structurele economische verbetering tot stand te brengen. Dat kan via allerlei verschillende projecten, bijvoorbeeld door digitolk-centra, ingericht om buurtbewoners wegwijs te maken op internet en door een buurtwinkelcentrum op te knappen met nieuwe straatverlichting en straatmeubilair. Maar ook door projecten te steunen die de positie van de stad versterken of de betrokkenheid van de bewoners vergroten.

Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor de EFRO-subsidie die aan de Eindhovense stadsschouwburg is toegekend. Het geld is niet besteed aan de verbouwing.

Het gaat hier om een project dat weliswaar meelift met de verbouwing, maar dat nadrukkelijk bestemd is voor het verbreden van de doelgroep. Door een andere opzet kunnen allerlei groepen activiteiten organiseren in samenwerking met de schouwburg.

Echter, het is weinig effectief om op zichzelf staand zinvolle maar kleinschalige projecten in achterstandswijken te steunen, wanneer er niets gebeurt om een stad op macro-niveau te versterken. Als gemeentebestuur werken wij hard om van Eindhoven een sterke stad te maken. Een stad waar (internationale) bedrijven zich graag vestigen. Bedrijven die voor een deel ook afhankelijk is van hoogopgeleide (buitenlandse) werknemers. Daar hoort een `stedelijke uitstraling' bij: een interessant cultureel leven en bijvoorbeeld uitstekend internationaal onderwijs en goede huisvesting. De subsidie voor een meer internationale programmering aan het Muziekcentrum heeft daarmee te maken. EFRO-geld wordt op zo'n manier zinvol en effectief besteed. En dat zorgt er weer voor dat de subsidies die naar specifieke projecten in achterstandswijken gaan, ook op de lange termijn rendement opleveren.

    • Wethouder Grote Stedenbeleid Eindhoven
    • Drs. G.M. Mittendorff