Racisme vloeit voort uit apartheid, niet andersom 2

Elsbeth Etty is verontwaardigd over een artikel in HP/De Tijd. Daarin betoogt auteur Marcel Roele dat integratie zoals die in Nederland door de overheid wordt voorgeschreven (tussen allochtonen wonen, de gedwongen gang naar de zwarte school) is mislukt. Liever ziet Roele hoe `de markt nieuwkomers tot inburgering dwingt'. Minderheden die verantwoordelijk zijn voor hun eigen lot, integreren het best.

Bovendien, zo gaat hij verder, is het helemaal niet erg als verschillende bevolkingsgroepen in zekere mate langs elkaar heen leven. Liever dan de gedwongen spreiding, ziet hij heil in een beschaafde, vrijwillige vorm van `apartheid'. Niet het feit dat Etty het met dit stuk oneens is, maakt haar reactie abject; het zijn de bewoordingen waarin ze dat doet. NRC Handelsblad verweerde zich na de moord op Pim Fortuyn krachtig tegen de aantijging zich schuldig te hebben gemaakt aan demonisering. Als de krant daarin geloofwaardig wil zijn, moet hij vooral stukken als deze column van Etty blijven afdrukken.

En wel door het gebruik van termen als `Tweede Wereldoorlog', `holocaust', `Zuid- Afrika', `Hendrik Verwoerd', `apartheidsttirannie', `Artikel 1 van de Grondwet', `misselijkmakend populisme', etcetera. Nagenoeg alle denkbare begrippen waarmee de schrijver van dit artikel kan worden besmeurd, zijn van stal gehaald in de bewuste column. Etty gaat zelfs zo ver een verband te leggen tussen HP/De Tijd en de jodenvervolging. Je moet maar durven.

    • Henk Steenhuis
    • de Tijd