`Oude' Europa put nieuwe hoop en ...

President Jacques Chirac van Frankrijk, Bush' scherpste criticus in het Westen, hoopt dat Bush' tweede termijn ,,de gelegenheid zal bieden voor versterking van de Frans-Amerikaanse vriendschap''. ,,We zullen niet in staat zijn bevredigende antwoorden te vinden op de talrijke uitdagingen waarvoor we ons tegenwoordig gesteld zien zonder een hecht trans-atlantische bondgenootschap'', aldus Chirac. Veel Fransen verwachten dat nu minder druk op hun land valt te verwachten om mee te werken aan de stabilisatie van Irak dan bij winst voor Kerry het geval zou zijn geweest. In vrijwel dezelfde bewoordingen als Chirac drukte bondskanselier Gerhard Schröder van Duitsland – Bush' andere horzel inzake Irak uit het `oude Europa', zoals zijn minister Rumsfeld zei – zich uit. ,,De wereld staat voor grote uitdagingen aan het begin van uw tweede termijn: internationaal terrorisme, het gevaar van massavernietigingswapens, regionale crises – maar ook armoede , klimaatverandering en epidemieën bedreigen onze veiligheid en stabiliteit'', aldus Schröder. ,,Deze uitdagingen kunnen we alleen gezamenlijk te baas.''