Orkesten bedroefd over mislopen extra kunstgeld

De Nederlandse orkesten zijn ernstig teleurgesteld dat zij niets hebben gekregen van staatssecretaris Van der Laan (Cultuur) bij de verdeling van de tien miljoen euro extra kunstgeld, die de Tweede Kamer heeft afgedwongen. Op Prinsjesdag bracht Van der Laan de door de Raad voor Cultuur geadviseerde `kaasschaaf' van 4,3 procent voor orkesten en operagezelschappen terug naar 3 procent. Ze vreesde van die kaasschaaf onaanvaardbare bedrijfsrisico's, te grote gevolgen voor de kwaliteit en gefrustreerde ambities. De orkesten hadden gehoopt op een verdere vermindering van de korting. Die maakt het de orkesten onmogelijk om hun artistieke en zakelijke ambities te verwezenlijken.