Oproep tot verzoening

Winnaar president George Bush en verliezer John Kerry riepen gisteren in hun toespraken allebei op tot verzoening. Een greep uit wat zij zeiden.

Bush

,,Dank u allemaal. Dank dat u gekomen bent. We hebben een lange nacht achter de rug, en het was een geweldige nacht. De kiezers zijn in recordaantal komen opdagen en hebben voor een historische overwinning gezorgd. (..)

Eerder op de dag heeft senator Kerry gebeld om me te feliciteren. We hadden echt een goed telefoongesprek: hij was erg vriendelijk. Senator Kerry heeft een bezielde campagne gevoerd, en hij en zijn aanhangers kunnen trots zijn op hun inspanningen. (..)

Amerika heeft gesproken, en het geloof en het vertrouwen van mijn mede-burgers maakt me nederig. Dat vertrouwen brengt een plicht met zich mee om alle Amerikanen te dienen, en ik zal mijn best doen om die plicht elke dag opnieuw te vervullen als uw president. (..)

Er is een oud gezegde: `Bid niet om taken die passen bij je krachten, bid om krachten die passen bij je taken'. In vier historische jaren heeft Amerika enorme taken toebedeeld gekregen die het met kracht en moed tegemoet is getreden. Ons volk heeft de vitaliteit van de economie hersteld en vastbeslotenheid en geduld getoond in een nieuw soort oorlog. Onze strijdkrachten hebben de vijand gegeven wat hij verdiende en Amerika eer gebracht. Onze natie heeft zichzelf verdedigd en de vrijheid van de hele mensheid gediend. Ik ben trots dat ik zo'n verbazingwekkend land mag leiden, en ik ben er trots op om het voorwaarts te leiden.

Omdat we het moeilijkste werk achter ons hebben, gaan we een tijd van hoop in. We zetten onze economische vooruitgang voort. We hervormen onze achterhaalde belastingstelsel. We versterken de sociale zekerheid voor de volgende generatie. We zorgen ervoor dat openbare scholen zo goed mogelijk zijn. En we houden onze belangrijkste waarden op het gebied van familie en geloof overeind.

We zullen de opkomende democratieën van Irak en Afghanistan helpen om in kracht te groeien en hun eigen vrijheid te verdedigen. En dan zullen onze militairen thuiskomen met de eer die ze hebben verdiend. Met goede bondgenoten aan onze zijde zullen we deze oorlog tegen het terrorisme voeren met alle hulpmiddelen die onze natie ter beschikking staan zodat onze kinderen in vrijheid en vrede kunnen leven.

Om deze doelen te bereiken hebben we de brede steun van de Amerikanen nodig. Dus vandaag richt ik me tot iedereen die voor mijn tegenstander heeft gestemd: om deze natie sterker en beter te maken heb ik uw steun nodig, en ik zal mijn best doen om die te verdienen. (..) Een nieuwe presidentsperiode is een nieuwe gelegenheid om ons open te stellen voor de hele natie. We hebben een land, een grondwet en een gezamenlijke toekomst die ons binden. En als we ons verenigen en samenwerken kent de grootheid van Amerika geen grenzen. (..) God zegene u, en God zegene Amerika.''

Kerry

,,Eerder op de dag sprak ik met president Bush en ik feliciteerde hem en Laura met hun overwinning. We hadden een goed gesprek en we spraken over het gevaar van verdeeldheid in ons land en over de noodzaak – de verschrikkelijke noodzaak – van eenheid, van het ontdekken waar we het over eens zijn, van het bij elkaar komen. Ik hoop dat we vandaag met dat helingsproces kunnen beginnen. (..)

Amerikaanse verkiezingen kennen geen verliezers. Want of onze kandidaten nu succesvol zijn of niet, de volgende ochtend worden we allemaal weer wakker als Amerikanen. En dat, dat is het grootste voorrecht en het meest bijzondere geluk dat ons op deze aarde ten deel kan vallen.

Dat geschenk brengt ook een verplichting met zich mee. We zijn nu verplicht om samen te werken voor het welzijn van ons land, we moeten gemene zaak maken. We moeten ons gezamenlijk inspannen zonder wroeging en zonder beschuldigingen, zonder boosheid en wrok. Amerika heeft eenheid nodig en snakt naar een grotere mate van mededogen.

Ik hoop dat president Bush deze waarden de komende jaren zal bevorderen. Ik beloof plechtig dat ik mijn aandeel zal leveren in het overbruggen van de partijpolitieke kloof. Ik weet dat dit een moeilijke periode is voor mijn aanhangers, maar ik roep ze op om met me mee te doen.

Nu, meer dan ooit, met onze soldaten onder vuur, moeten we pal staan als één man en slagen in Irak en de oorlog tegen het terrorisme winnen. (..)

Ik ben ervan overtuigd dat wat wij begonnen met deze campagne hier niet zal eindigen. En ik weet dat onze strijd doorgaat om Amerika weer aan het werk te krijgen en om van onze economie een geweldige machine voor het scheppen van banen te maken. Onze strijd gaat door om van betaalbare gezondheidszorg een recht voor alle Amerikanen te maken, niet een privilege. Onze strijd gaat door om het milieu te beschermen, om gelijkheid te bewerkstelligen, om de grenzen van wetenschap en onderzoek te verleggen, en om de reputatie van Amerika in de wereld te herstellen. Ik denk dat we al deze doelen zullen realiseren – en sneller dan we misschien denken – omdat wij Amerika zijn. En Amerika beweegt zich altijd voorwaarts. (..)

Dus hier – met een hart vol dankbaarheid – sluit ik deze campagne af met een gebed dat voor mij nog meer betekenis heeft gekregen nu ik dit enorme land zoveel beter heb leren kennen. Dank u allemaal. Wat een geweldig voorrecht is het geweest. het gebd is heel simpel: God zegene Amerika. Dank u.''