Minder uitzetting van asielzoekers

Een belangrijk deel van de 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers die de regering de komende drie jaar wil uitzetten, neemt zelf het initiatief om naar hun land van herkomst terug te keren.

2