Meer winst en omzet bij EADS

Het Europese lucht- en ruimtevaartconcern EADS, waartoe onder meer de civiele vliegtuigproducent Airbus behoort, heeft in de eerste negen maanden van dit jaar een nettoresultaat (zonder afschrijving van goodwill) behaald van 597 miljoen euro. De omzet nam toe van 18,5 miljard tot 21,5 miljard euro. Het concern verhoogde voor de derde maal dit jaar de raming van zijn winst over heel 2004. EADS denkt nu uit te komen op een resultaat voor belastingen en rente van 2,2 miljard euro. In juli verhoogde EADS de raming van 1,9 miljard tot 2,1 miljard euro.