Meer olie uit een `slimme' put

Oliemaatschappijen kunnen hun oliereserves efficiënter, sneller en milieuvriendelijker winnen door zogeheten `slimme' olievelden te gebruiken. Om deze nieuwe techniek verder te ontwikkelen werd vandaag het kenniscentrum ISAPP opgericht door onderzoeksinstituut TNO, de TU Delft en de Koninklijke/Shell Groep.

Olie kan sneller gewonnen worden door op een systematische manier water of gas in olievelden te injecteren. Hierdoor wordt de aardolie naar een nabijgelegen `slimme' olieput geduwd, aldus ISAPP-directeur B. Scheffers. Die put houdt via sensoren de productie in de gaten. De winningsmethode wordt wereldwijd al in enkele tientallen olieputten toegepast.

,,Door het gebruik van de nieuwe techniek kan de productiviteit van een olie- of gasveld toenemen'', zegt Scheffers. Het ISAPP zal zich in de eerste plaats bezighouden met de ontwikkeling van software voor een systematisch gebruik van de nieuwe putten. Niet alle olie- en gasvelden hebben baat bij de nieuwe techniek. ,,Een intelligente olieput met toeters en bellen is significant duurder dan een normale put'', zegt Scheffers. Maar de put kan 5 tot 10 procentpunten meer olie of gas produceren waardoor de opbrengsten stijgen. TNO onderzoekt wanneer een intelligente olieput rendabel wordt.

Op termijn biedt de intelligente olie- en gaswinning milieuvoordelen. ,,Je kunt op deze wijze ongewenste stoffen als kooldioxide en water, dat onder de grond vervuild raakt, in de grond laten. Het uiteindelijke doel is om de stoffen ondergronds te scheiden'', aldus Scheffers.

De deelname van Shell is opmerkelijk. Het concern verlaagde dit jaar de `bewezen' reserves met 23 procent. De affaire rond de reserves heeft niets te maken met de deelname van Shell aan ISAAP, aldus Scheffers. ,,Twee jaar geleden zijn de partijen al gaan praten.''