`Lissabon-2010 niet langer doel EU'

De Duitse bondskanselier Schröder wil niet langer vasthouden aan het doel van de `Lissabon-strategie' dat de Europese Unie in 2010 de meest concurrerende economie ter wereld is. Volgens Duitse diplomatieke kringen zal hij dit vanavond tijdens de EU-top bespreken. Het gaat volgens deze kringen om een ,,lichte herinterpretatie van de datum'' voor de Lissabon-doelen. In 2010 zou alleen ,,de basis moeten zijn gelegd'', die het mogelijk maakt dat de EU de sterkste economie kan worden.

Juist gisteren presenteerde ex-premier Kok aanbevelingen van een high level group om de Lissabon-strategie een nieuwe impuls te geven. Volgens de groep-Kok moet de EU de ambities niet loslaten. ,,De Lissabon-strategie is vandaag nog urgenter, omdat de kloof in groei met Noord-Amerika en Azië is toegenomen, terwijl Europa voor de gecombineerde uitdagingen staat van een lage bevolkingsgroei en vergrijzing.''

In een vraaggesprek met deze krant zegt Kok echter wel dat het ,,geen op zichzelf staande doelstelling zou moeten zijn dat we de VS inhalen''. Zelfs als alle doelen inzake onder meer kenniseconomie en banen in 2010 zijn gerealiseerd, dan is het volgens hem nog de vraag of de EU de sterkste economie zal zijn.

Kok pleit ervoor dat nationale budgetten en het EU-meerjarenbudget meer worden afgestemd op de Lissabon-strategie. ,,Subsidies aan onrendabele landbouwproductie scoren niet het hoogst op mijn lijst van wat relevant is voor economische prestaties'', aldus Kok. Het rapport-Kok staat op de agenda van de EU-top. Kok erkent dat het moeite kostte consensus te bereiken in de groep, waarin experts van onder meer vakbonden en bedrijfsleven zaten. ,,Maar de aanbevelingen zijn niet met een poldersaus overgoten'', onderstreept hij.

De definitieve versie van het rapport Facing the Challenge. The Lisbon strategy for growth and employment bleek gisteren op enkele punten aangepast in vergelijking met het eerdere concept-document. Zo beveelt de groep-Kok niet langer aan dat voor de toepassing van een Europees patent, dat wordt opgehouden door een conflict over vertalingen, alleen Engels wordt gebruikt. Ook wordt in de definitieve versie van het rapport meer de nadruk gelegd op de rol van de sociale partners bij economische hervormingen.

nieuwe start uitgesteld pagina 15