Landbouw sluit zo'n 140 veebedrijven

Minister Veerman van Landbouw heeft gisteren ongeveer 140 veehouderijen tijdelijk gesloten nadat op die bedrijven in veevoeder de kankerverwekkende stof dioxine was gevonden.

Vorige week vonden inspecteurs van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een te hoge concentratie dioxine in de melk van een melkveehouderij bij Lelystad. De koeien hadden giftige aardappelschillen van aardappelverwerkingsfabriek McCain gegeten. McCain verkoopt aardappelschillen als veevoeder. Het voer bleek besmet door met dioxine verontreinigde mergelklei, een stof die de fritesfabrikant gebruikt om aardappelen te sorteren. De inspectie sloot daarop de veehouderij.

De consumentenproducten van McCain zijn niet besmet geraakt, is de voorlopige conclusie van de VWA. De VWA onderzoekt nu samen met laboratorium Rikilt de verdere verspreiding van de dioxine in het veevoer. In het kader daarvan heeft minister Veerman ongeveer 140 varkens-, rundvee-, schapen- en geitenhouderijen verspreid over het hele land tijdelijk laten sluiten. De dieren op deze boerderijen zijn langdurig gevoederd met tot voer verwerkte restproducten van McCain. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bestaat het risico dat de concentratie dioxine in het vet van de dieren te hoog is.

Het RIVM doet momenteel onderzoek naar het dioxinegehalte in het vlees. De uitslagen worden uiterlijk begin volgende week verwacht. Tot dan blijven de bedrijven `op slot'. De dieren mogen niet van de boerderijen afgevoerd worden, en het vlees en andere producten mogen niet verkocht worden als voedsel.

Ook in België zijn acht kleine rundvee- en varkenshouderijen geblokkeerd. Zij betrokken veevoer uit Nederland met te veel dioxine. De Belgische VWA wil de resultaten van het Nederlandse onderzoek afwachten voordat ze kan zeggen of de volksgezondheid in het geding is.

De frites en aardappelschijfjes van McCain zijn hoogstwaarschijnlijk niet vergiftigd door de mergelklei, zeggen VWA en de fabrikant. De inspectiedienst doet wel vervolgonderzoek om daar zeker van te zijn. Volgens McCain raakt de mergelklei tijdens het sorteren alleen de buitenkant van de aardappel. Daarom kan de binnenkant, waaruit de frites worden gemaakt, niet verontreinigd raken.

De tijdelijke sluiting van de boerderijen is mogelijk door de nieuwe Kaderwet diervoerders. Sinds begin van dit jaar is daarin geregeld dat de minister van Voedselkwaliteit kan ingrijpen wanneer diervoer een gevaar voor de volksgezondheid vormt.