Kritiek van prominente CDA'ers op kabinetsbeleid

Prominente leden van het CDA hebben vandaag in een open brief het geringe sociale gehalte van het kabinetsbeleid bekritiseerd.

Dat beleid is volgens de 37 ondertekenaars niet gericht op het christen-democratisch beginsel dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Daardoor valt de basis weg onder het CDA, de grootste regeringspartij.

De brief is onder anderen ondertekend door oud-CDA-voorzitters Tineke Lodders en Bert de Vries, oud-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Willem Aantjes, oud-CNV-voorzitter Anton Westerlaken en oud-bewindslieden zoals Wil Albeda en Louw de Graaf.

De prominente CDA-leden zijn bezorgd omdat de Tweede-Kamerfractie van het CDA onder leiding van Maxime Verhagen zich ,,praktisch geheel vereenzelvigt met de coalitie en het kabinet''. Terwijl volgens de critici juist de CDA-fractie in de Tweede Kamer ,,met een eigen gezicht herkenbaar moet zijn'' als het in voorkomende gevallen niet instemt met het kabinetsbeleid.

Fractieleider Verhagen verwerpt de kritiek. ,,Niet voor niets hebben we bij de Algemene Beschouwingen het kabinetsbeleid voor een miljard euro vertimmerd. Dat is uniek in de parlementaire geschiedenis.'' Hij meent dat het huidige kabinetsbeleid recht doet aan christen-democratische waarden.

,,Het gaat ons om een visie'', zo gaat de brief van de CDA-leden verder, ,,waarin het christelijke-sociale erf- en gedachtegoed herkenbaar zijn. Dit ontbreekt en dat geeft ons reden voor deze grote bezorgdheid. Daarmee valt ook de basis weg onder het appèl, dat van het CDA op de gehele samenleving moet uitgaan. Dat appèl is essentieel voor het bestaan van het CDA. Die bezorgdheid geldt ook de toekomst van onze partij.''

Verder menen de briefschrijvers dat het kabinet-Balkenende geen draagvlak heeft in het sociaal-economisch middenveld. ,,Het kabinetsbeleid drijft het CNV en andere verwante organisaties uit het maatschappelijk middenveld (...) van ons af.''

Partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt heeft gesproken met Aantjes en anderen en zegt de bezorgheid van de briefschrijvers wel te herkennen. ,,Grosso modo hebben mensen in de partij begrip voor de hervormingsagenda van het kabinet. Maar zij hebben wel behoefte aan een verhaal erom heen.''

Volgens CDA-voorzitter Van Bijsterveldt zal de kwestie ook aan de orde komen op het partijcongres dat het CDA zaterdag 13 november in de jaarbeurs in Utrecht houdt.