Kritiek Kunstraad op plan Belliot

In een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad heeft de Amsterdamse Kunstraad zware kritiek geleverd op het Kunstenplan van wethouder Hannah Belliot (Cultuur). De raad vindt dat Belliot een onaanvaardbaar grote macht over het kunstleven nastreeft. Door het reserveren van veel geld voor eigen programma's zou de wethouder ,,het op eigen wijze invullen van de cultuur'' stellen boven ,,de noden van de kunst.'' In het kunstenplan noemt Belliot haar voornemen om kunstbeleid systematisch te combineren met sociaal-economisch en ruimtelijk beleid uniek in Europa. De raad wijst er evenwel op dat deze combinatie juist gebruikelijk is in andere landen, en dat Nederland terecht hiervan afwijkt met de liberale Thorbecke-doctrine: de staat bemoeit zich niet met kunst. Dat Belliot geld besteedt aan het opsporen van nieuwe allochtonenkunst vindt de raad kwalijk: in plaats van de reeds aanwezige kwaliteit te bevorderen, zoekt zij naar ,,iets wat er niet is.''