Inspectie: zorg in azc niet goed

De huisartsenzorg in het asielzoekerscentrum van Appelscha voldoet niet aan de eisen. De huisartsen die daar zorg verlenen, zijn te vaak nog in opleiding. Er verblijven vijfhonderd asielzoekers op het centrum.

Dat concludeert de inspectie voor de gezondheidszorg in een gisteren uitgebracht rapport. De verantwoordelijke huisarts uit Damwoude moet binnen zes weken een aantal maatregelen treffen om de zorg weer op peil te krijgen.

De inspectie heeft kritiek op het feit dat de huisarts naast zijn patiëntenbestand van meer dan drieduizend mensen ook nog verantwoordelijk is voor de zorg van asielzoekers in de asielzoekerscentra in Lauwersoog, Dokkum en Bergum. Het aantrekken van twee huisartsen in opleiding om een deel van het werk uit te voeren, roept volgens de inspectie ,,vraagtekens op'', temeer omdat De Groot officieel geen huisartsenopleider is. Bewoners van het centrum klagen over de bereikbaarheid van de huisarts.

Aanleiding voor het onderzoek is de dood van een 42-jarige asielzoekster in 2002. Zij overleed aan borstkanker. Haar Iraanse man deed aangifte van gebrekkige medische zorg, omdat de klachten van zijn vrouw niet serieus zouden zijn genomen. De kwestie zelf is niet door de inspectie onderzocht, maar vormde wel aanleiding de huidige zorg voor de asielzoekers in Appelscha onder de loep te nemen. Het regionaal tuchtcollege in Groningen en het openbaar ministerie in Leeuwarden doen onderzoek naar de dood van de vrouw.

Een van de klachten van de inspectie betreft de patiëntendossiers van de huisarts. Omdat hij alleen over een papieren dossier beschikt, dat altijd bij het asielzoekerscentrum ligt, kan hij in zijn eigen praktijk de medische achtergrond van patienten (bij bijvoorbeeld een telefonisch consult) niet inzien. Ook heeft de inspectie kritiek op het ontbreken van een regulier overleg tussen huisarts en de praktijkverpleegkundigen.