Hongaren verlaten in maart Irak

Hongarije trekt zijn troepencontingent vanaf 31 maart volgend jaar uit Irak terug. De regering van Bulgarije wil haar contingent in Irak met tien procent verkleinen.

De Hongaarse premier, Ferenc Gyurcsány, wil maandag het parlement vragen in te stemmen met de terugkeer van de driehonderd Hongaarse militairen in Irak. Het huidige mandaat van de Hongaren in Irak loopt op 31 december af. Het parlement moet het volgens Gyurcsány verlengen, maar slechts tot 31 maart. Hij zei dat Hongarije zich heeft verplicht in Irak te blijven tot na de verkiezingen die daar in januari moeten worden gehouden. ,,Daar blijven tot na de verkiezingen is een verplichting. Daar veel langer blijven is een onmogelijkheid'', aldus Gyurcsány. Over het waarom van die `onmogelijkheid' zei hij niets. De missie in Irak is in Hongarije impopulair: zestig procent van de Hongaren is er tegen. Algemeen wordt aangenomen dat Gyurcsány de Iraakse verkiezingen als een welkome aanleiding beschouwt om de missie te beëindigen. De premier sprak op een plechtigheid ter gelegenheid van de opheffing van de dienstplicht; Hongarije heeft nu een beroepsleger.

Met het besluit negeert Hongarije een recent verzoek van de Iraakse interim-regering, die de Hongaren had gevraagd het hele jaar 2005 in Irak te blijven.

Voor de verlenging van het Hongaarse mandaat in Irak moet het parlement zijn toestemming geven, met een twee derde meerderheid. Of Gyurcsány die toestemming krijgt, hangt af van de oppositie. De belangrijkste oppositiepartij, Fidesz, is tegen het plan van de premier; zij wil al maanden dat de missie op 31 december wordt afgesloten.

De Bulgaarse regering wil tien procent van de 483 Bulgaarse militairen uit Irak terugtrekken. Als reden is ,,een verkleining van de militaire taken'' van het contingent opgegeven. De Bulgaarse militairen verhuizen van Kerbala naar de zuidelijker gelegen stad Diwaniya. ,,Deskundigen zeggen dat 430 soldaten genoeg zijn'', aldus een Bulgaarse woordvoerder. Maar 24 procent van de Bulgaren is voorstander van de missie in Irak. Dat percentage daalt naarmate er in Irak meer soldaten worden gedood. Tot nu toe zijn zeven soldaten in Irak omgekomen. De Bulgaarse oppositie wil de missie zo snel mogelijk beëindigen.