Geen akkoord over opvang kinderen

De vakbonden en minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) zijn het gisteren niet eens geworden over een nieuwe kinderopvangregeling voor ambtenaren. Daarom stelt Remkes, als werkgever van de ambtenaren, de regeling voor volgend jaar eenzijdig vast. Ambtenaren krijgen in 2005 éénzesde van de kosten voor kinderopvang vergoed. Hij gaat ervan uit dat de werkgever van de partner ook éénzesde van de kosten bijdraagt. Hier hebben de vakbonden problemen mee. Volgens de nieuwe wet op de kinderopvang, die volgend jaar ingaat, zijn werkgevers niet verplicht om mee te betalen.