Financial Times

Het Amerikaanse volk heeft zich uitgesproken in een verkiezing die voornamelijk ging over het buitenlands beleid. [...] Dit moet de wijze waarop de rest van de wereld tegen het buitenlands beleid van Bush aankijkt, veranderen. Het betekent niet dat men zich nu moet neerleggen bij een beleid dat, de komende vier jaar of langer, op elk vlak onveranderd door zal gaan. Maar het benadrukt wel dat het Amerikaanse buitenlands beleid niet alleen maar een creatie is van een groep conservatieven na de afschuwelijke gebeurtenissen van 11 september 2001. Het feit is dat het verstokte nationalisme, dat klaarstaat om in het buitenland collateral damage te veroorzaken en burgervrijheden in eigen land in te perken om de Amerikaanse belangen te verdedigen, nu op democratische wijze is bekrachtigd. Dat plaatst zowel de vrienden als de vijanden van Amerika voor een uitdaging.