De Waal gaat naar overleg kabinet

De FNV-bonden hebben vakcentralevoorzitter De Waal gisteren toestemming gegeven om officieel met het kabinet te overleggen.

Hierdoor is de kans groot dat vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en het kabinet een akkoord sluiten als premier Balkenende morgenavond uit Brussel terugkomt.

Nu de vakbeweging bereid is om formeel te onderhandelen, lijkt het grootste obstakel bij de werkgevers te liggen. De werkgeversorganisaties hebben bezwaren tegen het ontwerpakkoord. ,,In alle vier de dossiers zijn nog punten waarover gepraat moet worden'', zei een woordvoerder van werkgeversvereniging VNO-NCW vanochtend.

De werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, MKB-Nederland, gaat aan de vakbonden en aan het kabinet eisen stellen. Zo vinden de werkgevers de levensloopregeling op dit moment te vrijblijvend. Onderhandelaar Van Delft wil dat werkgevers inspraak krijgen in de besteding van de bijdrage die zij aan hun werknemers geven.

Kern van het ontwerpakkoord is een versoepeling van de kabinetsplannen voor de beperking van vervroegde pensionering. Het kabinet houdt vast aan de eis dat premies voor VUT en prepensioen niet langer fiscaal begunstigd worden, maar heeft toezeggingen gedaan waardoor voor mensen die veertig jaar gewerkt hebben de pensioenregeling beter uitvalt. Ook is de ruimte om in het kader van de nieuwe levensloopregeling te sparen voor vervroegd pensioen verruimd.

Morgenvroeg komen de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB en LTO-Nederland (de organisatie voor de land- en tuinbouw) en de vakcentrales bij elkaar.

Tot dusver overlegden werkgevers en werknemers met het kabinet en niet met elkaar. Van Delft wil dat de vakcentrales nog vóór het ingaan van het overleg ,,signalen'' afgeven, waaruit blijkt dat zij bereid zijn ook aan de werkgevers toe te geven.

Ook de vakcentrales zeggen nog niet klaar te zijn met dit ontwerpakkoord. FNV-voorzitter De Waal zei gisteren dat uit de bereidheid van de FNV tot onderhandelen ,,niet mag worden afgeleid dat er garantie op succes is.''