Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Cohen wil opheldering over AIVD

Burgemeester Cohen wil weten of informatie van de landelijke recherche en inlichtingendienst AIVD over terroristen in Amsterdam tijdig terecht is gekomen bij de politie in de hoofdstad.

De Amsterdamse burgemeester zei gisteren op een persconferentie in Amsterdam, naar aanleiding van de moord op cineast Theo van Gogh, eraan te twijfelen of dat gebeurd is. Cohen stelt zich daarmee op tegenover de ministers Donner (Justitie, CDA) en Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD). Donner zei afgelopen dinsdag dat ,,de informatie die er is, volledig is uitgewisseld. Het gaat om een groepering die de AIVD scherp in het vizier heeft.''

Cohen uitte gisteren in een toespraak in de gemeenteraad zijn twijfels over de vraag of de informatievoorziening adequaat is geweest. ,,Ik vind dat alle informatie die relevant is voor deze zaak, moet worden gelegd naast de informatie die op landelijk niveau voorhanden was. Dat is een essentiële vraag. Ook met het oog op de toekomst is deze vraag cruciaal voor het waarmaken van de verantwoordelijkheid die de lokale driehoek heeft en ook wil nemen.''

Een woordvoerder van Binnenlandse Zaken zei vanochtend dat op het ministerie wordt uitgezocht welke informatie aan Amsterdam verstrekt is. ,,We proberen te achterhalen wat Amsterdam met deze uitspraken precies bedoelt. Er is in ieder geval in augustus informatie uitgewisseld toen er aanwijzingen waren van bedreigingen aan het adres van Theo van Gogh.''

Adequate informatieverstrekking door de AIVD en de Nationale Recherche is voor Amsterdam onder meer relevant omdat de Amsterdamse politie verantwoordelijk is voor beveiliging van bedreigde personen die niet actief zijn in de politiek, het openbaar bestuur of de diplomatie. De persoonsbeveiliging van die personen is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verschillende fracties in de Tweede Kamer willen opheldering van Remkes en Donner over de vraag of de informatieverstrekking op de juiste wijze is doorgespeeld. VVD en CDA willen verder weten waarom de verdachte niet werd gevolgd door de inlichtingendienst. Het debat over de moord vindt naar verwachting volgende week plaats.