`Beschaafde' samenleving steunt op zelfbeheersing 5

Het geloof is onwaar. De wereld is niet geschapen door god, zeker niet in de hoedanigheid die beschreven wordt in de boeken. Dat is de conclusie van jaren wetenschappelijk onderzoek. Donder en bliksem zijn geen straf van god, maar atomen die op elkaar botsen. Ook dit is wetenschappelijk onderbouwd. Hoe kan het dat mensen die dit soort wetenschappelijke feiten kennen, toch een geloof aanhangen, sterker, er ruzie over maken?

De mens kiest de makkelijkste weg. Het is makkelijker om de mening van de leider te verkondigen dan er zelf een te beargumenteren. Dit is het gevaar van geloof. Immers, wie niet zelf nadenkt zal doen zoals hem wordt opgedragen en niet over de gevolgen nadenken. Over de hele wereld maken mensen elkaar af vanwege het geloof. Droevig genoeg hebben we kunnen constateren dat dit ook in ons land gebeurt. De bedreigingen aan het adres van Ayaan Hirsi Ali getuigen niet van respect jegens hen die niet hetzelfde of geen geloof aanhangen. De moord op Theo van Gogh is hier een naargeestig gevolg van. De kritiek die hij had op met name islamitische fundamentalisten zal waarschijnlijk de oorzaak van de moord zijn. Dit onderstreept het gevaar van geloof.