`Beschaafde' samenleving steunt op zelfbeheersing 4

Dit is de druppel die de emmer doet overlopen. Wanneer houden onze politici eindelijk eens op met woorden als `afschuw' en `schokkend' te gebruiken, het als een incident te zien en dan weer verder gaan met halfzachte oplossingen te bedenken. Met klem vraag ik dan ook, om het roer echt om te gooien en aan maatregelen te denken als:

Onmiddellijke stopzetting van alle vormen van immigratie, zeker vanuit moslimlanden. Halfzachte drempels, zoals inkomenstoetsen e.d. zijn lachwekkend, net zoals de discussies over het wel of niet mogen dragen van hoofddoekjes of andere vermeende discriminatoire maatregelen.

Intrekken van het eventueel verleende Nederlanderschap, indien men de oorspronkelijke nationaliteit niet wil of kan opgeven.

Na een veroordeling dient automatisch uitzetting te volgen, de gevangenissen zitten boordevol recidiverende allochtonen.

Allochtonen die betrokken zijn bij rellen, voorbereiden van aanslagen, onderdak of werk verlenen aan illegalen, huiselijk geweld, meisjesbesnijdenissen, mensensmokkel, drugsdelicten enz, enz, het land uitzetten.

Alleen met dit soort harde maatregelen, die snel uitgevoerd kunnen worden, zullen we in staat zijn de bedreigingen waar we nu mee geconfronteerd worden, het hoofd te bieden. Na dit zoveelste verschrikkelijke incident zijn de politici aan zet.

    • Piet de Geus Vledderveen