`Beschaafde' samenleving steunt op zelfbeheersing 3

Vervaging van normen en waarden alsmede de spoorloosheid van bepaalde denkbeelden van sommige groeperingen binnen de Nederlandse samenleving vraagt om alertheid en waakzaamheid. Wie zich niet kan verenigen met de Nederlandse waarden en normen en de manier waarop wij met elkaar omgaan bij het hebben van de meningsverschillen, dient zijn eigen conclusie te trekken en een keuze te maken of hij of zij zich in Nederland ooit kan thuis voelen. Vrijheid van meningsuiting in Nederland is heiliger dan welke godsdienst ook en die vrijheid moeten wij (be)houden.

    • Bakir Lashkari