`Beschaafde' samenleving steunt op zelfbeheersing 2

De moord op Theo van Gogh is op geen enkele wijze te rechtvaardigen. Maar ik ben ook getroffen door de eenzijdige nadruk die velen leggen op een ongeclausuleerde vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid is een grondrecht van de eerste orde. Maar bij de uitoefening ervan moeten normen van fatsoen en respect in acht worden genomen. Anders gaat het zaaien van wind storm oogsten. Dat zal de vrijheid van meningsuiting in de praktijk eerder beknotten dan bevorderen.

    • J.J. de Graeff Leiden