AzG verlaat Irak om veiligheid personeel

Artsen zonder Grenzen staakt zijn activiteiten in Irak. De hulporganisatie acht de risico's voor het eigen personeel te groot. Dit heeft Artsen zonder Grenzen aan het begin van de middag bekendgemaakt.

De organisatie zegt hiertoe met pijn in het hart te hebben besloten, omdat de noden van het Iraakse volk nog altijd onverminderd groot zijn. ,,De reden voor dit besluit zijn de extreem grote risico's die hulpverleners in Irak lopen'', aldus een persverklaring.

Artsen zonder Grenzen beklaagt zich er in de verklaring over dat de strijdende partijen in Irak bij herhaling blijk hebben gegeven van een gebrek aan respect voor humanitaire hulp, die wordt verstrekt door onafhankelijke organisaties.

De hulpverleners van Artsen zonder Grenzen zaten sinds december 2002 in Bagdad. Tijdens de gevechten van begin 2003, die gepaard gingen met hevige bombardementen van de Amerikanen, bleef een klein team van internationale hulpverleners in de stad achter om ziekenhuizen bij te staan. Daarna werden onder meer drie klinieken opgezet in de vooral door shi'ieten bewoonde wijk Sadr City in het noordoosten van Bagdad.

Sinds januari van dit jaar heeft Artsen zonder Grenzen ongeveer 100.000 consulten verzorgd. Eerder dit jaar verkende de organisatie de behoefte aan hulp in steden als Fallujah, Najaf en Kerbala, waar zwaar is gevochten. Ook werd hulp geboden aan vluchtelingen uit Fallujah.

Enkele maanden geleden besloot AzG zich om dezelfde reden terug te trekken uit Afghanistan.