Terug naar de schoolbankjes

Carel van Eijkelenburg (52) gaat terug naar de schoolbankjes. Althans, zo voelt hij zijn overstap naar de raad van bestuur van de Bank Nederlandse gemeenten (BNG) zelf. Want hoewel Van Eijkelenburg een lange staat van dienst heeft op het gebied van besturen en financiën was hij nog nooit bankier. Van Eijkelenburg is nu nog voorzitter van de raad van bestuur van MN Services, de pensioen- en vermogensbeheerder die voornamelijk voor de metaal- en technieksector werkt. Eerder werkte hij onder meer bij het ministerie van Onderwijs, de Informatiseringsbank en de Informatie Beheer Groep. ,,Ik ben zeer geïnteresseerd in alles wat met het besturen van organisaties te maken heeft, het liefst op het snijvlak van publiek en privaat, want dat is het ingewikkeldst omdat je met veel partijen te maken hebt.'' De BNG is qua balanstotaal de vijfde bank van Nederland, maar dat schrikt Van Eijkelenburg niet af. ,,Ik ga nu over 22 miljard euro, dus geld beheren is me niet vreemd.''

Personalia@nrc.nl

    • Friederike de Raat