Sterftekans lager door griepprik

65-plussers die zich ieder najaar tegen influenza (griep) laten vaccineren, verlagen daarmee het risico in het jaar erna te overlijden met bijna 25 procent ten opzichte van ouderen die geen griepprik halen.

Het betekent dat het vaccineren van 300 ouderen jaarlijks één persoon het leven redt.

Onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam vonden bij een onderzoek onder ruim 26.000 ouderen, van wie rond de 70 procent zich jaarlijks tegen influenza liet vaccineren, dat de eerste griepprik de overlijdenskans met 10 procent vermindert.

Bij jaarlijkse hervaccinatie komt het risico te overlijden een kwart lager te liggen. In de onderzoeksperiode van 1996 tot 2002 overleden bijna 3.500 van de 26.000 onderzochte mensen. De onderzoeksresultaten zijn vandaag gepubliceerd in de Journal of the American Medical Association.

Het verminderde overlijdensrisico voor mensen met een griepprik geldt niet alleen voor de dood door het influenzavirus, maar voor alle doodsoorzaken. Het is bekend dat veel mensen die een influenzainfectie doormaken, sterven aan een longontsteking of hartziekte. Het influenzavirus kan een patiënt dusdanig verzwakken dat het hart het begeeft, of dat een verkoudheid doorslaat naar een niet meer te overwinnen longontsteking.

Tot nu toe was onbekend of bij normaal gezonde 65-plussers jaarlijkse griepvaccinatie tegen de dood beschermt. Het effect was wel aangetoond bij zieke ouderen en bij bewoners van verpleeghuizen.

Bij gezonde volwassenen (van 30 tot 60 jaar) daalt het overlijdensrisico niet bij jaarlijkse griepprikken. Wel zijn zij minder besmettelijk voor hun omgeving, als ze toch met het influenzavirus besmet raken. Om die reden raden tegenwoordig verpleeghuis- en ziekenhuisdirecties het verplegend en verzorgend personeel aan om jaarlijks een griepprik te halen. De Nederlandse overheid beveelt dit niet aan, maar sommige andere Europese overheden wel.