Slechte samenwerking bij bemiddeling van werklozen

De samenwerking tussen de instanties die werklozen aan een baan moeten helpen verloopt niet goed. Ze hebben onvoldoende gegevens over de resultaten van de bemiddeling en reïntegratie. Bovendien wisselen de instanties te weinig gegevens uit.

Dit blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer, die de gang van zaken van februari tot en met juni dit jaar onderzocht. De kritiek van de Rekenkamer richt zich op het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Vanochtend publiceerde de rekenkamer Bemiddeling en reïntegratie van werklozen. De instanties CWI en UWV proberen werklozen via reïntegratietrajecten (bijvoorbeeld door het geven van scholing, bemiddeling en cursussen) aan het werk te helpen. Maar ,,de mening van de cliënt ontbreekt in het reïntegratieadvies'', aldus het rapport. Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek zou het CWI de mening van de cliënt in het reïntegratieadvies op gaan nemen.

Ook zijn er werklozen die worden bemiddeld door het UWV, maar die geen reïntegratietraject volgen en met niemand van het instituut persoonlijk contact hebben. Het is niet bekend om hoeveel mensen dit gaat. De raad van bestuur van het UWV zegt zich ,,in belangrijke mate'' in het rapport te herkennen.

Sinds 2002 moet een werkloze zich melden bij het CWI. Deze instantie onderzoekt welke mogelijkheden er zijn voor werk en verzorgt, als de werkloze hier recht op heeft, de aanvraag van een WW-uitkering.

Als het na een half jaar niet gelukt is om een geschikte baan te vinden, draagt het CWI de werkloze over aan het UWV. Dit instituut heeft zijn eigen contacten met reïntegratiebedrijven die de werkzoekenden moeten helpen aan de slag te komen.

Uit het rapport blijkt dat de verschillende CWI-kantoren eigen doelstellingen hebben en elk op een eigen manier te werk gaan. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een cliënt bij de ene vestiging een sollicitatietraining kan krijgen en bij een andere niet.

Er zijn 305.000 mensen met een Werkloosheidsuitkering. Dat is iets minder dan de helft van het totale aantal werklozen in Nederland. In de eerste helft van dit jaar stroomden 217.000 nieuwe WW'ers in. Tegelijkertijd verlieten 191.000 de Werkloosheidsuitkering.

In 2003 werd meer dan de helft van de werklozen bij het UWV niet op tijd geholpen met het zoeken naar een baan. De Rekenkamer vreest dat daar niet snel verandering in zal komen. Volgens de Rekenkamer is er het risicio dat CWI en reïntegratiebedrijven met elkaar gaan concurreren.