`Schoonheidsfoutjes' bij stemmen

In de Amerikaanse staat New Jersey vonden stemmers in hun hokje een verdachte substantie die later zout bleek te zijn. In Pennsylvania klaagden Republikeinse waarnemers dat een machine al voor de opening van het stemlokaal duizenden stemmen had geregistreerd. En in verschillende staten klaagden mensen dat ze hun poststembiljet te laat hadden gekregen en het niet meer konden inzenden. Het grootste probleem dat stemmende Amerikanen gisteren tegenkwamen, werd echter veroorzaakt door henzelf: de opkomst was met 60 procent zoveel hoger dan bij de laatste verkiezingen dat de wachttijd bij sommige stembureaus opliep tot uren.

Na het debacle van 2000 waren veel Amerikanen bang dat het in Florida en wellicht ook elders opnieuw weken zou duren om een winnaar aan te wijzen. Die angst bleek ongegrond. Het verschil in stemmen tussen de kandidaten is in de meeste staten zo groot, dat rechtszaken zinloos zijn.

Wel waren er in Florida klachten van Democraten die hun stem op het scherm zagen veranderen in een stem op Bush. Dit kon, volgens stemlokaalmedewerkers, echter rechtgezet worden. Mocht hun dit niet gelukt zijn dan verklaart dat, volgens sommigen, het verschil tussen de peilingen onder mensen die net gestemd hadden, waarin Kerry leidde, en de echte uitslag, die Bush als winnaar aanwees. Hertelling is echter onuitvoerbaar. Veel machines laten geen papieren spoor achter.

In Ohio vochten de juristen voor 2 november een strijd uit over de legitimiteit van Republikeinse toezichthouders. De rechter besliste maandag dat zij mochten controleren of recent geregistreerde Democratische kiezers inderdaad kiesgerechtigd waren. Democraten waren bang dat dit zou leiden tot intimidatie, maar volgens waarnemers is dat niet het geval geweest. (AP, BBC)