Motie afzetting Tadic verworpen

Het Servische parlement heeft in eerste instantie een motie voor de afzetting van president Boris Tadic afgewezen, met 127 tegen 99 stemmen. De motie was ingediend door de ultra-nationalistische Servische Radicale Partij, die vindt dat Tadic de grondwet heeft geschonden toen hij onlangs de Serviërs in Kosovo opriep deel te nemen aan de parlementsverkiezingen. Overigens gaf slechts 0,3 procent van de Kosovo-Serviërs aan de oproep gehoor.