Moord had nooit mogen plaatsvinden 9

In navolging van Pim Fortuyn heeft nu ook de executie van Theo van Gogh plaatsgevonden. Ongetwijfeld zullen de voorgangers van de linkse kerk, met als opperhoofd Job Cohen, in zalvende bewoordingen vaststellen dat het wederom een incident betreft. En laat me raden: de dader is een gestoorde gek die op eigen houtje heeft gehandeld. De voornamelijk linkse media zullen eerst schoorvoetend, maar allengs luider roepen dat Theo er zelf om heeft gevraagd. Ondertussen wordt het vrije woord nauwelijks meer gehoord.

    • Bert Dieter