Moord had nooit mogen plaatsvinden 1

Het is verschrikkelijk dat Theo van Gogh om zijn ideeën vermoord is. Ik vind het ook vanzelfsprekend dat ik dat vind en ga ervan uit dat een ruime meerderheid in Nederland dit vindt. Vrijheid van meningsuiting is een van de dingen die we moeten koesteren in dit klimaat waar wantrouwen en haat steeds meer opkomen. Ik vind het wel raar dat van moslimorganisaties verwacht wordt een zaak als de moord op Van Gogh af te keuren. Op zichzelf is met een uiting als `wij verafschuwen deze moord' natuurlijk niks mis, integendeel. Maar zij is wel tekenend voor het huidige `wij-zij'gevoel. Waarom verwachten wij een expliciete afkeuring uit de minderhedenhoek? Verwachten we dat wanneer ze dit niet doen, zij het tegenovergestelde denken? Wat werkelijk zal bijdragen aan een verbetering van het klimaat in Nederland is, dat er van uitgegaan wordt dat wanneer minderheden bij een moord als deze niet direct hun afkeur uiten, dit is omdat zij een moord als deze ook verschrikkelijk vinden.

    • Matthijs Kuipers