`Focus moet naar banen en meer groei'

Gebrek aan vastberaden politieke actie heeft geresulteerd in een teleurstellend resultaat in de pogingen de EU in 2010 de meest concurrerende economie ter wereld te maken.

De belangrijkste pijlers in de `Lissabon-strategie' (milieu en economisch-sociaal) blijven geldig maar de prioriteit moet nu gaan naar economische groei en werkgelegenheid. Ex-premier Wim Kok presenteerde vanmiddag aanbevelingen aan de Europese Commissie om een nieuwe impuls te geven aan de Lissabon-strategie, waarmee de Europese Unie in 2010 de meest concurrerende economie ter wereld moet worden met behoud van sociale cohesie.

Het rapport van de high level group onder leiding van Kok staat vrijdag op de agenda van de EU-top van regeringsleiders, die volgend voorjaar besluiten moeten nemen. De regeringschefs hadden om het rapport gevraagd, omdat de Lissabon-strategie stagneert en de groei achterblijft bij die in de VS en Azië.

Volgens het rapport, Facing the Challenge - The Lisbon Strategy for Growth and Employment, dreigen te veel doelstellingen van de EU-top van 2000 in Lissabon te worden gemist, waarbij gebrek aan politiek engagement een belangrijke rol speelt.

Hierdoor staat ,,de houdbaarheid van de samenleving die Europa heeft opgebouwd en in die mate ook de levensvatbaarheid van haar beschaving'' op het spel. De groep-Kok spreekt van een ,,gemengd beeld'' met goede prestaties van sommige lidstaten op enkele specifieke punten, waaronder arbeidsparticipatie, informatietechnologie, en onderzoek & ontwikkeling.

Volgens de groep-Kok, met onder meer vakbonds- en bedrijfsleiders, moet de Lissabon-strategie niet worden gezien ,,als poging een kopie van de Verenigde Staten'' te worden.

De groep pleit voor `nationale partnerschappen voor groei en werkgelegenheid' om burgers meer te betrekken. ,,Meer begrip is nodig waarom het Lissabon-proces relevant is voor ieder persoon in elk huishouden in Europa'', aldus het rapport.

EU-lidstaten moeten nationale actieplannen opstellen, waarin is aangegeven hoe doelen worden bereikt. Regeringschefs moeten hun mandaat richten op uitvoering van de Lissabon-strategie. ,,Iedereen dus niemand is verantwoordelijk'', zegt het rapport. De groep Kok is kritisch over het Stabiliteits en Groeipact voor de euro ,,dat geen steun geeft aan het formuleren van een groeibeleid.''

Volgens de aanbevelingen moeten de lidstaten zich concentreren op vijf `brede prioriteiten': kenniseconomie, voltooiing van de interne markt en bevordering van concurrentie in vooral financiële diensten, scheppen van gunstig ondernemingsklimaat, een arbeidsmarkt die zich snel kan aanpassen, economische milieustrategie die groei en productiviteit bevordert. Hierbij zijn veertien sleutelaanbevelingen aangegeven die in 2005 of 2006 moeten zijn gerealiseerd.