De Geus wil af van informeel sociaal overleg

Het kabinet stuurt aan op een doorbraak deze week in het overleg met de vakbonden en de werkgeversorganisaties over aanpassingen in de sociale zekerheid.

Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) verklaarde gisteravond tegen deze krant dat hij niet langer informeel met vakcentrales en werkgeversorganisaties wil praten. Werkgeversorganisatie MKB-Nederland vindt dit onaanvaardbaar omdat in de voorstellen te weinig rekening is gehouden met de belangen van werkgevers. ,,De vuilniszak wordt bij ons op de stoep gezet,'' aldus de coördinator sociaal beleid van de koepelorganisatie, A. Van Delft.

De minister wil nog deze week formeel, dus in de openbaarheid en met verslaglegging, overleg met werkgevers en werknemers over de veranderingen in de sociale zekerheid. Vorige week sprak een delegatie van het kabinet tot drie maal toe met de voorzitters van de vakcentrales. De FNV-bonden wezen maandag de uitslag hiervan af. Dinsdagochtend had het laatste informele overleg met de vakcentrales plaats. Volgens een direct betrokkene is hierin ,,nog bewogen'' door het kabinet.

Gisterochtend werden de werkgeversorganisaties `bijgepraat' over de voorstellen die vakbeweging en het kabinet hebben geformuleerd. Volgens MKB-Nederland draaien de werkgevers op voor toezeggingen die het kabinet heeft gedaan aan de vakbonden. ,,Dit gaat ons honderden miljoenen kosten. Wij zijn niet van plan aan te zitten en zomaar mee te doen''.

De Geus wil nu van de werkgeversorganisaties en de vakcentrales instemming krijgen om formeel te gaan overleggen. ,,De vakcentrales CNV en MHP hebben al ingestemd.'' Nu wil de minister nog goedkeuring van de vakcentrale FNV. Deze zou vanmiddag de achterban raadplegen. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en LTO-Nederland moeten de balans nog opmaken.

Minister De Geus vindt het ,,wenselijk'' dat er een akkoord gesloten wordt voordat de Kamer naar verwachting volgende week over de wetsvoorstellen rond VUT, prepensioen en de levensloopregeling praat. Dit debat, dat vorige week al een week werd uitgesteld, is op verzoek van de Kamer nogmaals verplaatst.