Bijbel lag gewoon in het nachtkastje van het hotel

In het artikel `Heel Nederland houdt van de Statenvertaling' (NRC Handelsblad, 30 oktober) staat onder meer: ,,We lezen hem niet meer, we geloven hem niet meer en zelfs in het meest afgelegen plattelandshotel ligt hij niet meer op het nachtkastje.''

Echter, onlangs logeerden wij in het Kurhaus en troffen daar als vanouds een bijbel aan, weliswaar niet op het nachtkastje, maar wel erin.

Hetzelfde was het geval in een wel afgelegen plattelandshotel in Overijssel waar wij onlangs de nacht doorbrachten.

    • G.P.J. Schouten