Ateliers en Xynix blij met extra geld

,,Hier heersten gemengde gevoelens'', zegt directeur Dominic van den Boogerd van kunstwerkplaats De Ateliers. Gisteravond vernam hij uit deze krant dat De Ateliers, waarvan de totale subsidie van bijna 9 ton geheel dreigde te worden ingetrokken, de komende twee jaar toch 7 ton krijgt uit de 10 miljoen extra die voor cultuur zijn vrijgemaakt. De staf en de 20 jonge kunstenaars van De Ateliers waren blij met het nieuws, maar de dood van Theo van Gogh was urgenter: veel kunstenaars gingen 's avonds naar de bijeenkomst op de Dam.

Van den Boogerd heeft de afgelopen maanden onophoudelijk voor zijn instelling gelobbyd. Vertegenwoordigers van ,,alle grote partijen'' zijn in Amsterdam op bezoek geweest; alleen de staatssecretaris zelf kwam niet. Toch moet ,,het grote belang van de Ateliers als broedkamer van de kunst'' tot haar zijn doorgedrongen, denkt hij.

Ook het Amsterdamse toneelgezelschap Beumer & Drost, dat ondanks een positief advies geen subsidie zou krijgen, heeft intensief campagne gevoerd. Loek Beumer: ,,Onze website stond vol adhesiebetuigingen, we hebben handtekeningen ingezameld, en bekende Nederlanders als Maria Goos en Thomas Rosenboom hebben brieven aan Van der Laan geschreven. Zelf hebben we haar niet gezien. Maar de Raad schreef al: als er geld komt, moet Beumer & Drost het krijgen, en zo geschiedde.'' De komende vier jaar krijgt de groep 272.000 euro voor hun familievoorstellingen. Beumer: ,,We hadden meer gevraagd, maar voorlopig kunnen we voort.''

Ilse van Dijk, manager van jeugdopera Xynix, dat 323.000 euro extra krijgt: ,,We hebben elke dag een kaartje naar de Kamercommissieleden gestuurd, en we hebben een goed betoog gehouden bij Boris Dittrich (D66). Wat precies de doorslag gegeven heeft, weet ik niet. Ons unieke kenmerk is dat we nieuwe, in het Nederlands gezongen opera voor kinderen maken. De staatssecretaris hebben we nooit bij een voorstelling gezien, maar ze heeft wel gezegd dat ze jeugdtheater belangrijk vindt.''