Aimabel ambtenaar met macht

Hij voldoet in geen enkel opzicht aan het stereotype van de ambtenaar. André Betting is buitengewoon pragmatisch, kundig, volgens velen, en als het moet zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar, ook op die ene dag per week dat hij ouderschapsverlof heeft. ,,Dat geldt voor zijn hele afdeling'', zegt Jan de Ruiter, topbankier bij de zakenbank ABN Amro Rothschild. De 43-jarige jurist en bestuurskundige Betting beheert alle aandelenbelangen van de staat sinds hij vorige maand is benoemd tot directeur Financieringen bij de Generale Thesaurie van het ministerie van Financiën. Hij is een van de hoogste ambtenaren onder minister Gerrit Zalm.

,,Ik doe eigenlijk niet veel anders dan wat een commerciële participatiemaatschappij doet'', zegt Betting. De staat heeft vijftig deelnemingen in onder meer KPN, PinkRoccade, de Gasunie, het Havenbedrijf Rotterdam en de NS. ,,Net als een participatiemaatschappij proberen wij het management van onze deelnemingen scherp te houden en na te denken over het beste moment om ons belang te verkopen.''

Daar houdt de gelijkenis op, want een participatiemaatschappij koopt een belang en hoeft zich alleen druk te maken over het eigen rendement. ,,Zo gaat het bij ons niet'', zegt Betting. De staat koopt geen aandelen, maar krijgt ze door verzelfstandiging van vroegere overheidsbedrijven en verkoopt alleen als ,,het publiek belang geborgd is''. Dat belang staat voorop als Betting aan tafel zit met Schiphol om over een beursgang te praten. Of met de Gasunie als het gaat over de afsplitsing en aankoop van het gastransportnet, bij de eventuele verkoop van zijn belang in PinkRoccade aan automatiseerder Getronics of straks wellicht met het Havenbedrijf Rotterdam dat door onrechtmatige garantiestellingen van directeur Willem Scholten in grote problemen is geraakt.

,,Betting heeft een moeilijke positie'', vindt bankier De Ruiter, ,,omdat hij verschillende petten op heeft.'' De overheid int de belastingen, is regelgever, stuurt de Nederlandse discussie over corporate governance aan en is ook grootaandeelhouder. Om dat niet met elkaar te laten botsen, moet je volgens De Ruiter ,,integer zijn, deskundig, goed naar partijen kunnen luisteren, maar ook volledig je eigen plan durven trekken en snel kunnen beslissen.''

Maarten Henderson, nu financieel bestuurder bij Nuon, heeft Betting leren kennen toen telecomconcern KPN in 2001 in zwaar financieel weer terechtkwam en besloot nieuwe aandelen uit te geven. Henderson was toen financieel bestuurder bij KPN en Betting zat namens de staat aan tafel. ,,Natuurlijk was Zalm verantwoordelijk'', zeggen Henderson en De Ruiter, ,,maar het echte werk werd heel goed gedaan door Betting.'' Die werd al heel vroeg betrokken bij de plannen van het noodlijdende KPN en moest in het diepste geheim samen met banken een zo koersgevoelige operatie voorbereiden. De opbrengst van de emissie moest vooraf door partijen worden gegarandeerd. ,,Daar heeft Betting zich een kundig onderhandelaar getoond, die uitstekend zijn verschillende petten wist te dragen en partijen bij elkaar bracht'', zegt De Ruiter. Het is een van de weinige transacties waarvan Betting bij verkoop precies kon uitrekenen wat hij voor de staat verdiend heeft. ,,Hij kocht op een koers van 4,90 euro en verkocht datzelfde pakket twee jaar later op 6,75 euro'', bevestigen Henderson en De Ruiter.

,,Het gaat altijd om grote bedragen, maar die stijgen Betting niet naar het hoofd'', vertelt een van zijn beste vrienden, Arbo-arts Remco Buis. ,,Het viel André wel op dat de mensen van Rothschild mét chauffeur of in een Maserati naar het overleg kwamen en hij in zijn felgele citroen saxo.''

Status kan hem niet schelen, weet Buis. ,,Vriendschappen wel.'' Hij is een gangmaker, vindt Buis. ,,Geld is niet zijn belangrijkste drijfveer. Dan was hij allang naar een andere werkgever gestapt, want hij is goed ambitieus.'' Betting heeft, op zijn uitstapje naar telecombedrijf Unisource na, altijd voor de overheid gewerkt. Hij opereert nu op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven en heeft, naar eigen zeggen, veel vrijheid.

Volgens alle drie de zegslieden heeft Betting die vrijheid nodig. Daarom zien ze hem ook niet snel de politiek in gaan. Op zich een logische stap als je zo dicht onder een minister zit. ,,Maar dan zit hij vast aan een partij-ideologie'', zegt Buis, ,,dat zou hem te veel beperken.'' Maar dát hij ministeriabel is, daar twijfelt Buis, die Betting al dertig jaar kent, niet aan.

    • Caroline van der Graaf