Waste

Als Bush deze verkiezingen wint, hoor ik, zal hij milder gaan worden. Ik hoop dat niemand dit gelooft. Want als het Amerikaanse volk opnieuw voor hem kiest, levert dit Bush het bewijs dat zijn volk wil blijven denken in termen van `goed' en `kwaad'. Het zal Bush steunen in zijn ongenuanceerde beleid waarbij alles wordt gereduceerd tot de stelling: `wie niet voor ons is, is tegen ons'.

Wat mij de afgelopen jaren verbaasde, is niet Bush maar zijn uitwerking: hoeveel mensen erom vragen belazerd te worden. Zijn beleid bestaat uit provocatie op provocatie. En het werkt. Bush creëert een valse ordening, waarbij Europa en de Verenigde Naties voorgoed naar huis worden gestuurd. Alle hoop, die na het einde van de Tweede Wereldoorlog opbloeide, wordt nu voorgoed begraven. Alles wat de zestiger jaren en Woodstock ons hebben nagelaten, wordt voorgoed geschiedenis. Met de kans dat Irak zal escaleren tot een nieuw Vietnam.

Ik hoop dat er eens een president zo onvoorwaardelijk voor de vrede zal opkomen als George W. Bush voor de oorlog. Om deze weg te kunnen inslaan, is er nu maar één alternatief, bij gebrek aan beter: Kerry.

Ik zou op hem stemmen in de hoop dat het effect van zijn presidentschap ook op ons kleine landje zou zijn dat er niet meer automatisch wordt meegedaan als er een oorlog wordt gevoerd. En in de hoop op minder uitzettingen.

In Nederland heeft men de arrogantie van het Amerika van Bush overgenomen. Er wordt over onze intelligentsia heengewalst zonder ook maar een moment naar ze te luisteren. Onze weldenkende voorvaders, die een systeem met sociale zekerheid en subsidie hard hebben bevochten, worden bij het grofvuil gezet. Respect en koestering van het leven en de mens is een naïef standpunt geworden. Laatst hoorde ik een Amerikaanse muzikant zeggen dat Bush ,,a waste of life is''. Wat in Amerika wordt gezaaid, oogsten wij ook hier. Waste.

Ola Mafaalani, regisseur van Syrisch-Duitse komaf en o.a. werkzaam bij Toneelgroep Amsterdam.

    • Ola Mafaalani